Knowledge Base

Information about vpsFree.org, manuals and FAQs

User Tools

Site Tools


novnc

SuperMicro iKVM bez java appletu

Setup

bmc-support (iKVM) je momentálne dostupný vo forku noVNC.

git clone https://github.com/kelleyk/noVNC.git
cd noVNC
git checkout bmc-support
./utils/launch.sh --vnc <IPMI ADDRESS>:5900

noVNC následne spustí vlastný web server (potrebné otvoriť URL z terminálu), po zadaní prístupových údajov v tvare USER:PASS do poľa Password sa spustí VNC forwarding. V nastaveniach je možné zvýšit kvalitu obrazu.

novnc.txt · Last modified: 2016/09/09 19:56 by rmarko