User Tools

Site Tools


wiki:trash:navigace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
wiki:trash:navigace [2014/08/22 14:48]
psjb vytvořeno
wiki:trash:navigace [2016/04/15 11:52] (current)
krcmar
Line 1: Line 1:
 ===== Navigace ===== ===== Navigace =====
 +
  
  
 Navigace: (sekce jsou tučně) Navigace: (sekce jsou tučně)
-  * [[Server:**Server**]] +  * **Server:Server** 
-    *  [[server:SSH|SSH]]  +    ​[[navody:​server:​SSH|SSH]]  
-  * [[Vpsadmin:​**vpsAdmin**]] +    ​[[navody:​server:​OpenVPN|OpenVPN]] 
-  * [[Sdružení:**Sdružení**]] +    * [[navody:server:Apache|Apache]] 
-  * [[Ostatní:**Ostatní**]] +    * [[navody:server:​Nginx|Nginx]] 
-  * [[TODO]] +  ​* **[[navody:​vps:​vpsAdmin]]** 
-  * [[FAQ]]+    * [[navody:​vps:​datasety|disky a NAS]] 
 +  ​* **[[informace:Sdružení]]** 
 +    ​[[informace:​Nováčci| Informace pro nové Členy]] 
 +    ​[[informace:​Komunikace| Komunikační kanály]] 
 +    * [[informace:​Kam_psát|Kdy mám kam psát?]] 
 +  * [[wiki:TODO]] 
 +  ​[[informace:​faq|Nejčastější otázky]] 
 +  * [[informace:​Zacatek]] 
 +  * [[:Domu]] 
 + 
wiki/trash/navigace.1408711704.txt.gz · Last modified: 2014/08/22 14:48 by psjb