User Tools

Site Tools


wiki:trash:navigace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
wiki:trash:navigace [2014/08/22 16:30]
psjb
wiki:trash:navigace [2016/04/15 11:52]
krcmar
Line 1: Line 1:
 ===== Navigace ===== ===== Navigace =====
 +
  
  
 Navigace: (sekce jsou tučně) Navigace: (sekce jsou tučně)
-  * **[[Server:​Server]]** +  * **Server:​Server** 
-    * [[server:​SSH|SSH]]  +    * [[navody:server:​SSH|SSH]]  
-    * [[server:​OpenVPN|OpenVPN]] +    * [[navody:server:​OpenVPN|OpenVPN]] 
-    * [[server:​Apache|Apache]] +    * [[navody:server:​Apache|Apache]] 
-    * [[server:​Nginx|Nginx]] +    * [[navody:server:​Nginx|Nginx]] 
-  * **[[Vpsadmin:​vpsAdmin]]** +  * **[[navody:vps:​vpsAdmin]]** 
-    * [[Vpsadmin:NAS|NAS(vzdálené úložiště)]] +    * [[navody:vps:​datasety|disky a NAS]] 
-  * **[[Sdružení:​Sdružení]]** +  * **[[informace:​Sdružení]]** 
-    * [[Sdružení:Nováčci | Informace pro nové Členy]] +    * [[informace:Nováčci| Informace pro nové Členy]] 
-    * [[Sdružení:Komunikace | Komunikační kanály]] +    * [[informace:​Komunikace| Komunikační kanály]] 
-  * **[[Ostatní:Ostatní]]** +    * [[informace:Kam_psát|Kdy mám kam psát?]] 
-  * [[TODO]] +  * [[wiki:TODO]] 
-  * [[FAQ]] +  * [[informace:​faq|Nejčastější otázky]] 
-  * [[Zacatek]] +  * [[informace:Zacatek]] 
-  * [[Domu]]+  * [[:Domu]] 
 + 
wiki/trash/navigace.txt · Last modified: 2016/04/15 11:52 by krcmar